Επάγγελμα: Ελεύθερος επαγγελματίας

Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος

Πολιτική δραστηριότητα

  • 1993 – 2014 πρόεδρος μορφωτικού συλλόγου Παναγίας Καλαμπάκας
  • 2006 – 2010 δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος πρώην δήμου Μαλακασίου
  • 2014 – 2019 δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος δήμου Μετεώρων