Λατσάρας Αθανάσιος του Ιωάννη

Προσωπικές πληροφορίες:

  • Ετών 27
  • Τόπος καταγωγής Βλαχάβα Καλαμπάκας

Σπουδές   Απόφοιτος ενιαίου λυκείου

Εργασία   Ιδιωτικός υπάλληλος

Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες:

Μηχανικός αυτοκινήτων, Υδραυλικές εγκαταστάσεις – ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητες:

Συντονισμός και διοίκηση ανθρώπων, έργων και προϋπολογισμών

Κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες:

Διαβίωση και εργασία με άλλα άτομα σε πολυπολιτισμικό περιβάλλων