Γεννήθηκε στις 6 Απριλίου 1979 στον Κονισκό Καλαμπάκας, όπου κατοικεί μέχρι και σήμερα. Είναι απόφοιτος του Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Τρικάλων και συγκεκριμένα με την ειδικότητα του Τεχνικού Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού. Εργάζεται ως εργοδηγός στις «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται και στον αγροτικό τομέα.

Είναι εκλεγμένο μέλλος της ΔΗΜ.ΤΕ. Νέας Δημοκρατίας Μετεώρων.

Είναι ενεργό μέλλος του Προγράμματος «LIFE» της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας ενάντια στα δηλητηριασμένα δολώματα για την διάσωση Ασπροπάρη, του γύπα των Μετεώρων.