Περιπατητικά μονοπάτια Μετεώρων

Από τους προγραμματικούς μας σχεδιασμούς:
Ανάδειξη περιπατητικών μονοπατιών των Μετεώρων και σύνδεσή τους με την πόλη της Καλαμπάκας και το Καστράκι. Σε συνεργασία με το ΕΜΠ (Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών)
Με σταθερά βήματα, χτίζουμε το μέλλον!