Τα χωριά μας αποτελούν ισχυρό στοιχείο για την ταυτότητα του Δήμου μας. Η ιστορία, οι παραδόσεις, ο φυσικός πλούτος και οι ιδιαιτερότητές τους, απαιτούν σοβαρή και υπεύθυνη πολιτική για την προοπτική ανάπτυξής τους.

κάναμε πράξη!

• Ασφαλτοστρώσεις σε 10 κοινότητες του Δήμου μας
• Άμεση επέμβαση και αποκατάσταση των ζημιών στους αγροτικούς δρόμους εξαιτίας των καιρικών συνθηκών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
• Παιδικές χαρές σε 20 κοινότητες του Δήμου μας
• Επίλυση προβλημάτων ύδρευσης στις τοπικές κοινότητες με διαφοροποιημένες παρεμβάσεις για την κάθε κοινότητα (π.χ. γεώτρηση στο Μαυρέλι)

συνεχίζουμε…

• Ασφαλτοστρώσεις σε όλους τους αγροτικούς δρόμους των κοινοτήτων του Δήμου
• Αντικατάσταση των παλιών αγωγών ύδρευσης στα χωριά του Δήμου
• Παρεμβάσεις στα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων
• Διάνοιξη του υπάρχοντος δρόμους που συνδέει την Αύρα με την Καλαμπάκα
• Αναπλάσεις πλατειών και κοινόχρηστων χώρων
• Κατασκευή παιδικών χαρών σε όλες τις κοινότητες του Δήμου
• Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού
• Στήριξη των κτηνοτρόφων και αγροτών με προγράμματα ενημέρωσης για τις νέες τεχνολογίες
• Έργα άρδευσης
• Συντήρηση ποτίστρων και δημιουργία νέων
• Καθαρισμός ρεμάτων
• Βελτίωση βοσκοτόπων
• Καθιέρωση ετήσιας έκθεσης τοπικών προϊόντων στο Συνεδριακό Κέντρο στους Αγ. Θεοδώρους Βασιλικής