Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής, μέριμνας και αλληλεγγύης προς όφελος του συνόλου των δημοτών, αποτέλεσε και αποτελεί βασικό μέλημά μας. Με προτεραιότητα τον άνθρωπο, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και αναπτύσσουμε δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην κοινωνική στήριξη ευπαθών ομάδων και στην κάλυψη των αναγκών του συνόλου των δημοτών.

κάναμε πράξη!

• Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας και ΚΕΠ Υγείας, για τη διαχείριση προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας, οργανώνοντας προληπτικές εξετάσεις που αφορούν στην υγεία των δημοτών
• Στήριξη και επέκταση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»
• Στήριξη των ευπαθών ομάδων πληθυσμού του Δήμου Μετεώρων
• Υλοποίηση προγράμματος μαθητείας σε συνεργασία με το ΕΠΑΛ Καλαμπάκας
• Μείωση στα τροφεία στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου

συνεχίζουμε…

• Ενίσχυση του ΚΕΠ Υγείας
• Ενίσχυση του Κέντρου Κοινότητας
• Μέτρα στήριξης και ελάφρυνσης αδύναμων κοινωνικών ομάδων
• Οργάνωση ημερίδων επαγγελματικού προσανατολισμού
• Συνέχιση και ενίσχυση του προγράμματος μαθητείας
• Υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων που στοχεύουν στη στήριξη και στην εκπαίδευση των νέων
• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στα δημοτικά μουσεία με ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής μας
• Βελτίωση της δομής στήριξης της τρίτης ηλικίας (ΚΑΠΗ)