Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο της Κρήτης το 1955 και είναι κάτοικος Καλαμπάκας.

Είναι έγγαμος με δύο τέκνα.

Είναι υπάλληλος του ΟΑΕΔ. Επίσης είναι εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.