Ονομάζομαι Ελένη Χασιώτη του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας.

Γεννήθηκα το 1992 και η καταγωγή μου είναι από την Οξύνεια.

Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης/Οικονομικών Επιστημών, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Μέχρι το τέλος του 2019 αναμένεται να ολοκληρώσω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές με αντικείμενο “Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας” στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Γνωρίζω Γερμανικά και Αγγλικά.

Έχω εργαστεί ως Υπεύθυνη Πωλήσεων σε βιομηχανική εταιρεία και ως υπάλληλος σε εταιρεία δικαστικών επιμελητών με έδρα την Αθήνα.

Το τελευταίο διάστημα λόγω σπουδών δεν κατοικώ μόνιμα στην Καλαμπάκα, αλλά είναι στα μελλοντικά μου σχέδια να επιστρέψω.

Με την τοπική αυτοδιοίκηση ασχολούμαι για πρώτη φορά και θα ήθελα να μου δοθεί η δυνατότητα να συμβάλλω ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τόπου μου.